05/12/2012

Նարինե Գագիկի Սոլոմոնյանի հետ ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու մասին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի N 38-Ա հրաման

Արդարադատության նախարար