30/10/2012

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը՝ «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին»