04/06/2009

ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական տեղեկատվությունը 2009 թվականի մայիսի 7-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարությանը բաժնետոմսերի կառավարման լիազորություններ վերապահելու եվ ՀՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 1413-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 557-ն ՀՀ կառավարության որոշման ուժի մեջ մտնելու ժամկետի մասին

«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ և 91-րդ հոդվածի 5-րդ մասերի պահանջներից ելնելով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը հայտնում է, որ՝

Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրի 2009 թվականի հունիսի 3-ի թիվ 28 (694) համարում հրապարակված՝ 2009 թվականի մայիսի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը բաժնետոմսերի կառավարման լիազորություններ վերապահելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 1413-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 557-Ն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ուժի մեջ է մտնելու պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը՝ հունիսի 4-ից, թեև որոշման ուժի մեջ մտնելու ժամկետ է նշված 2009 թվականի հունիսի 1-ը, քանի որ այն իրավաբանական անձանց իրավունքները կամ ազատությունները սահմանափակող կամ պատասխանատվություն սահմանող կամ պատասխանատվությունը խստացնող կամ պարտականություններ սահմանող նորմեր չի պարունակում։

 

Իրավական ակտերի փորձաքննության վարչության պետ՝

Կ. Խտրյան