ՀՀ կառավարության և ՅՈՒՆԻՍԵՖԻ (ՄԱԿ-ի երեխաների պաշտպանության հիմնադրամ) միջև կնքված 2012-2013թթ. երեխաների պաշտպանության գործողությունների երկամյա ծրագիր