12/04/2006

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը հարկադիր կատարողների կողմից կատարողական վարույթներով կիրառվող փաստաթղթերի ձեվերը հաստատելու մասին

«Գրանցված է» 
ՀՀ արդարադատության 
նախարարության կողմից
17 ապրիլի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10206111

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

12 ապրիլի 2006 թ.
ք. Երևան

 թիվ 65-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի  Հանրապետության օրենքի 8,  9, 14, 15, 16, 16.1, 28,  29, 30, 31, 32,  34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 44.1, 46, 47, 47.1, 48, 53.1, 64, 64.1, 65,  67, 69, 71, 72, 72.1 հոդվածները, «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-33 հոդվածները, 34 հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերը, 35-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 8-րդ, 10-րդ մասերը, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 206.5 հոդվածի պահանջները և դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության աշխատանքները կանոնակարգելու նպատակով.


ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

Հաստատել հարկադիր կատարողների կողմից կատարողական վարույթներով կիրառվող փաստաթղթերի ձևերը՝ համաձայն հավելվածի (կցվում է):

Դ. Հարությունյան


Հավելված
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2006 թ. ապրիլի 12-ի  
թիվ 65-Ն հրամանի