07/12/1997

Հայաստանի Հանրապետության և Բուլղարիայի հանրապետության միջև քրեական գործերով իրավական օգնության մասին պայմանագիր