07/12/1997

Հայաստանի Հանրապետության և Բուլղարիայի հանրապետության միջև քաղաքացիական գործերով իրավական օգնության մասին