23/05/2020

Պրոբացիայի ծառայությանը ծառայողական ավտոմեքենաներ հատկացնելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի 2020 թվականի մայիսի 23-ի N 192-Լ հրաման

Արդարադատության նախարար