Անի Աթանեսյանի հաշտարարի որակավորման N 0013 վկայագրի գործողության կասեցման մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի 2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 614-Ա հրաման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 

«27» ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019 Թ.  ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 614-Ա

 

ԱՆԻ ԱԹԱՆԵՍՅԱՆԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ N 0013 ՎԿԱՅԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

Ղեկավարվելով «Հաշտարարության մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասով և  հիմք ընդունելով 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ի Ա. Աթանեսյանի դիմումը.

 

 Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝

 

 

       1. Կասեցնել Անի Ռազմիկի Աթանեսյանի 2015 թվականի սեպտեմբերի 7-ի հաշտարարության որակավորման հանձնաժողովի որոշման հիման վրա տրված հաշտարարի որակավորման N 0013 վկայագրի գործողությունը:

Արդարադատության նախարար