17/09/2019

ՀՀ արդարադատության նախարարի 2018 թվականի հուլիսի 16-ի N 348-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հ Ր Ա Մ Ա Ն N 435 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

  «17» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2019 Թ.                                           ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 16-Ի N 348-Լ ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի   1-ին մասով.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ` 

 

  1. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2018 թվականի հուլիսի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կանոնադրութունը հաստատելու մասին» N 348-Լ հրամանով հաստատված հավելվածի 11-րդ կետի 11-րդ և 28-րդ կետի 6-րդ ենթակետերը:
  2. Uույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող oրվանից:
Արդարադատության նախարար