30/01/2018

«Փորձաքննությունների կատարման ծառայությունների ձեռքբերման գծով» 2018 թվականին իրականացվող պետական պատվերի մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի 2018 թվականի հունվարի 29-ի N 27-Ա հրաման, Հավելված