19/10/2017

«ԻԶԻ ՔԱՌ» ՍՊ ընկերության 22.08.2017թ. վարչական բողոքը մերժելու մասին ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի որոշում