19/10/2017

«Տաթևիկ» ՍՊ ընկերության 14.08.2017թ.-ի վարչական բողոքը մասնակի մերժելու և մասնակի կարճելու մասին ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի որոշում