03/07/2017

ՀՀ ԱՆ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված կազմակերպությունների վիճակագրությունը՝ 30.06.2017թ. դրությամբ

 

 30.06.2017թ. դրությամբ գրանցված են`

Կազմակերպաիրավական տեսակ

Քանակ

Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)

108565

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)

55992

Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ)

4782

Անհատական ձեռնարկություն (Ա/Ձ)

3863

Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ)

3577

Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)

2898

ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ)

2154

Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)

1905

Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)

1470

Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ)

1401

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ՀՄԴ)

1148

Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ)

819

Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ)

774

Համատիրություն (ՀՄՏ)

733

Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն (Լ(Տ)Ը)

706

Դուստր ձեռնարկություն (Դ/Ձ)

599

Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ)

524

Առանձնացված ստորաբաժանում (Ոչ առեւտրային) (ԱՍ)

485

Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն (Պ/Ձ)

250

Իրավաբանական անձանց միություն(ոչ առեւտրային) (ԻԱՄ)

317

Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն (Գ/ԿՏ)

167

Կուսակցություն (ԿՍ)

81

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ)

59

Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ)

51

Գործատուների միություն (ԳՄ)

37

Համայնքային կառավարչական հիմնարկ (Համայնքային կառավարչական հիմնարկ)

27

Ջրօգտագործողների ընկերություն (ՋԸ)

19

   

 


01.01.2017-30.06.2017թթ. ընկած ժամանակահատվածում սկզբնական գրանցումների քանակը 

1

Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)

1233

2

Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)

4

3

Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ)

1

4

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ)

1

5

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)

396

6

Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)

12

7

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ՀՄԴ)

6

8

Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ)

28

9

Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ)

2

10

Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ)

2

 

01.01.2017-30.06.2017 թթ. ընկած ժամանակահատվածում 

 

ԱՁ սկզբնական գրանցում

Նախկինում ԱՁ հաշվառված անձի կրկին հաշվառում

ԱՁ հաշվառումից հանում

ՍՊԸ սկզբնական պետական գրանցում

ՍՊԸ  լուծարում

01.01.2017-01.02.2017

688

142

585

245

17

01.02.2017-01.03.2017

988

167

768

340

23

01.03.2017-01.04.2017

1166

155

699

374

20

01.04.2017-01.05.2017

1166

164

593

297

32

01.05.2017-01.06.2017

1364

205

694

368

39

01.06.2017-01.07.2017

1233

197

701

396

46

ընդհամենը 

6605

1030

4040

1920

177

 

 

 

01.04.2017-30.06.2017 թթ. ընկած ժամանակահատվածում գրանցված ՍՊԸ-ների շարժը և գրանցման տևողությունը

     

ԻԱ տեսակ

չափի միավոր

15-ից 30 րոպե

30-ից 60 րոպե

60 րոպեից ավել

 

Ստանդարտ կանոնադրությամբ ՍՊԸ գրանցում

հատ

740

48

59

 

 

 

 

 

Բաշխվածությունը ըստ մարզերի

 

Անհատ Ձեռնարկատերերի բաշխվածությունը ըստ մարզերի 

Մարզեր

Քանակ

 

ԵՐԵՎԱՆ

41814

ԿՈՏԱՅՔ

8391

ԱՐՄԱՎԻՐ

7691

ԱՐԱՐԱՏ

7675

ԼՈՌԻ

7032

ՍՅՈՒՆԻՔ

4580

ՏԱՎՈՒՇ

4532

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

4382

ՇԻՐԱԿ

4364

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

3089

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

2009

 


 

Առևտրային կազմակերպությունների բաշխվածությունը ըստ մարզերի

 

Մարզեր

Քանակ

 

ԵՐԵՎԱՆ

35200

 

ԿՈՏԱՅՔ

3526

ԼՈՌԻ

2357

ԱՐԱՐԱՏ

2278

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

1799

ԱՐՄԱՎԻՐ

1721

ՇԻՐԱԿ

1707

ՍՅՈՒՆԻՔ

1641

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

1122

ՏԱՎՈՒՇ

903

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

572

 

 

 

 

  Օտարերկրյա ներդրումները՝ ըստ ներդրողների քանակի 

Երկիր 

Քանակ 

 

Իրանի Իսլամական Հանրապետություն

4125

38.81%

Ռուսաստան

2228

20.96%

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

846

7.96%

Հնդկաստան

393

3.70%

Ֆրանսիա

289

2.72%

Վրաստան

286

2.69%

Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն

262

2.46%

Լիբանան

215

2.02%

Ուկրաինա

169

1.59%

Գերմանիա

152

1.43%

Իտալիա

143

1.35%

Միացյալ Թագավորություն

138

1.30%

ԿԱՆԱԴԱ

136

1.28%

Թուրքիա

113

1.06%

Արաբ. Միացյալ Էմիրություններ

88

0.83%

Նիդեռլանդներ

72

0.68%

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

68

0.64%

Իրաք

58

0.55%

Շվեցարիա

58

0.55%

Հունաստան

42

0.40%

Ղազախստան

39

0.37%

Իսրաել

38

0.36%

Լատվիա

37

0.35%

Չեխիայի Հանրապետություն

37

0.35%

Իսպանիա

35

0.33%

Լեհաստան

35

0.33%

Ուզբեկստան

34

0.32%

ԲԵԼԳԻԱ

34

0.32%

ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ

33

0.31%

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ

29

0.27%

Կիպրոս

27

0.25%

Հորդանան

26

0.24%

ԱՎՍՏՐԻԱ

24

0.23%

ԲԵԼՈՌՈՒՍԻԱ

21

0.20%

Ապատրիդ

20

0.19%

Հունգարիա

16

0.15%

Շվեդիա

16

0.15%

ԲՐԱԶԻԼԻԱ

12

0.11%

Պակիստան

11

0.10%

Սլովակիա

10

0.09%

Յեմեն

10

0.09%

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ

10

0.09%

Ճապոնիա

10

0.09%

Եգիպտոս

10

0.09%

Լիտվիա

9

0.08%

Էստոնիա

9

0.08%

Հյուսիսային Կորեա

9

0.08%

Վիրգինյան կղզիներ, Բրիտանիա

8

0.08%

Իռլանդիա

7

0.07%

Ֆիլիպիններ

7

0.07%

Դանիա

7

0.07%

ԱԴՐԲԵՋԱՆ

6

0.06%

Նիգերիա

6

0.06%

Մոլդովա

6

0.06%

Ղրղզստան

6

0.06%

Փղոսկրի Ափ

6

0.06%

Թուրքմենստան

5

0.05%

Սլովենիա

4

0.04%

Նեպալ

4

0.04%

Կուբա

4

0.04%

Ֆինլանդիա

4

0.04%

Շրի Լանկա

3

0.03%

Նորվեգիա

3

0.03%

Ռումինիա

3

0.03%

Տաջիկստան

3

0.03%

Սերբիայի Հանրապետություն

3

0.03%

ԱՂՎԱՆՍՏԱՆ

3

0.03%

Քուվեյթ

3

0.03%

Մորոկո

2

0.02%

Սինգապուր

2

0.02%

Մեխիկո

2

0.02%

Պորտուգալիա

2

0.02%

Դոմինիկա

2

0.02%

Հարավային Կորեա

2

0.02%

Դոմինիկյան Հանրապետություն     

2

0.02%

 

 

Առցանց գրանցումներ 

Ամիս 

Առցանց գրանցված ՍՊԸ-ներ 

Առցանց տեղեկատվության հարցում 

2015

122

2316

2016

125

2775

2017-01

4

116

2017-02

9

160

2017-03

18

279

2017-04

20

185

2017-05

15

241

2017-06

3

65