27/04/2017

«Նիժֆարմ» ԲԸ հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրեն Աշոտ Այվազյանի 10.03.2017թ.-ի վարչական բողոքը բավարարելու մասին ՀՀ տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի որոշում