Արդարադատության համակարգը շարունակում է համալրվել որակյալ կադրերով. Արա Մկրտչյանը՝ Արդարադատության ակադեմիայի 10-ամյակին

13/09/2023

Արդարադատության նախարարի տեղակալ Արա Մկրտչյանը ելույթով է հանդես եկել Արդարադատության ակադեմիայի 10-ամյակին:
Արա Մկրտչյանը նշել է, որ Նախարարությունը բարձր է գնահատում Արդարադատության ակադեմիայի դերը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգում մասնագիտացված և որակյալ կադրերի ներգրավման, նրանց շարունակական վերապատրաստման գործում:
Այս համատեքստում հատկապես կարևորվել է Ակադեմիային իր կոչմանը, գործառույթներին և նպատակներին համահունչ, ժամանակի պահանջներին համապատասխանող օրենսդրական գործիքակազմով ապահովելը, ինչը թիրախավորվել է Դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարությամբ:
Արա Մկրտչյանը նշել է, որ միջազգային գործընկերների աջակցությամբ արդեն իսկ առարկայական քայլեր են ձեռնարկվել: Մասնավորապես՝ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան Թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ համագործակցության (INL) գրասենյակի աջակցությամբ իրականացվել են համակարգային ուսումնասիրություններ, որոնց հիման վրա մշակվել և արդեն իսկ Կառավարություն է ներկայացվել Արդարադատության ակադեմիայի գործունեությունը կարգավորող ամբողջական օրենքի նախագծի փաթեթը:
Նախագծով համապարփակ բարեփոխումներ են կատարվել, ի թիվս այլնի, ակադեմիայի կառավարման համակարգի, ուսուցման և վերապատրաստման գործընթացի, ունկնդիրների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի կարգավիճակի առումով:
Նախագծով հստակեցվել է Ակադեմիայի կառավարման համակարգը՝ ադմինիստրատիվ և գիտամեթոդական հստակ դերաբաշխմամբ: Մկրտչյանն ընդգծել է, որ գիտաուսումնական խորհրդի կազմավորումն իրականացվելու է այնպես, որպեսզի դրա կազմում ընդգրկված լինեն ինչպես շահագրգիռ մարմինները, այնպես էլ ակադեմիական շրջանակները: Նշվել է, որ կազմավորման գործընթացում իրենց մասնակցությունը կունենան նաև ոլորտային հասարակական կազմակերպությունները, ինչը կնպաստի գործընթացի թափանցիկությանը:
Մկրտչյանը նշել է, որ բարեփոխումները ծավալուն են, և դրանց առաջին՝ օրենսդրական փուլի ավարտից հետո նախարարությունը նոր կառուցակարգերի շրջանակներում կշարունակի աջակցել Ակադեմիայի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը: