Բարեփոխումներ՝ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի ոլորտում

26/10/2017

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը հայտարարել էր Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի ոլորտում նախատեսվող  մի շարք բարեփոխումների մասին, որոնց նպատակն է պարզեցնել և զարգացնել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացակարգը: Բարեփոխումների արդյունքում քաղաքացիներին հնարավորություն է տրվել ծառայությունները ստանալ ավելի կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում՝ առանց լրացուցիչ վարչական խոչընդոտների :

ՀՀ Արդարադատության նախարարությունը նաև կարևորում է քաղաքացիների իրազեկվածությունը իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, քանի որ տվյալ ոլորտից իրազեկված լինելով՝ անձը իրազեկ է իր իրավունքների մասին, կարողանում է պաշտպանել դրանք: Արդարադատության նախարարությունը նաև կարևորում է պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ քաղաքացիների և բիզնեսի իրազեկվածության բարձրացումը՝ որպես բիզնես միջավայրի բարելավման և հանրային ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման կարևորագույն գործիք: Այդ նպատակով, ՀՀ արդարադատության նախարարությունը հանրամատչելի ձևով ներկայացնում է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից մատուցվող ծառայությունների ինֆոգրաֆիկան, որն ավելի մատչելի է դարձնում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ իրավաբանական անձանց գրանցման ոլորտում առաջացող ցանկացած խնդրի մասին քաղաքացիները կարող են հայտնել ՀՀ արդարադատության նախարարության «Թեժ գիծ» ծառայությանը՝ ստանալով անհրաժեշտ տեղեկատվություն և խնդրի լուծման հարցում աջակցություն: «Թեժ գիծ» ծառայությանը կարելի է դիմել 8500 կարճ համարին զանգահարելով կամ www.e-hotline.am կայքի միջոցով: