Տեղեկանք՝ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության թափուր հաստիքային միավորների վերաբերյալ (05.02.2015թ. դրությամբ)

16/02/2015

 

Ծառայության և հաստիքների անվանումը

Հաստիքների քանակը

Նշումներ

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ 

 ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

2

 

 

2

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մանսագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ (պարետ)

1

 

 

1

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մանսագետ

1

 

 

1

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Պետ

1

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

2

 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՏԱՎՈՒՇԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Առաջատար մասնագետ

2

 

 

2

 

«ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

6

 

 

7

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

3

 

 

3

 

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Գլխավոր մանսագետ

1

 

Բժիշկ (սրտաբան)

1

Վարձու աշխատող

Բժիշկ (էնդոկրինոլոգ)

1

Վարձու աշխատող

 

2

 

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Բժիշկ (ուրոլոգ)

1

Վարձու աշխատող

 

1

 

ԹՈՔԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱԿԱՅՈՒՆ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Սանիտար

0.5

Վարձու աշխատող

 

0.5

 

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Սանիտար

1

Վարձու աշխատող

 

1

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

«ԵՐԵՎԱՆ-ԿԵՆՏՐՈՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԽՈՒՄԲ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

«ՎԱՐԴԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (էլեկտրիկ)

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

1

 

«ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

2

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ (վիրաբույժ)

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

Սանիտար

1

Վարձու աշխատող

 

4

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ(ճաշարանի վարիչ)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (պահեստապետ)

1

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

3

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

13

 

 

14

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

1

 

«ՀՐԱԶԴԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

2

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

3

 

 

5

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

4

 

 

6

 

«ԱԲՈՎՅԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

2

 

 

2

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

«ԿՈՇ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԲՇԺԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (առաքիչ-կրպակի սպասարկող)

1

 

 

1

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

2

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

2

 

 

2

 

«ՍԵՎԱՆ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

Գլխավոր մասնագետ (հետաքննիչ)

1

 

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ

 

 

Պատասխանատու հերթապահ

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

5

 

 

6

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

4

 

 

5

 

«ԱՐԹԻԿ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ (իրավաբան)

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (առաքիչ-կրպակի սպասարկող)

1

 

 

2

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

4

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

7

 

«ԳՈՐԻՍ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ

 

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ

 

 

Խմբի ղեկավար

1

 

 

1

 

ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԽՈՒՄԲ

 

 

Խմբի ղեկավար

1

 

 

1

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

«ՎԱՆԱՁՈՐ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

5

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

7

 

 

9

 

«ԱՐՄԱՎԻՐ» ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

 

Պետի տեղակալ

2

 

 

2

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

Գլխավոր մասնագետ (հետաքննիչ)

1

 

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ (իրավաբան)

1

 

Գլխավոր մասնագետ (հոգեբան)

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

3

 

ԲՇԺԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ (ճաշարանի վարիչ)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (առաքիչ-կրպակի սպասարկող)

1

 

Կրտսեր մասնագետ (պահեստապետ)

1

 

 

3

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ(քաղպաշտ. և մոբ. աշխ. գծով)

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

17

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

4

 

 

22

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ(կապի և ինժեներ. միջոցների գծով)

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

3

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

4

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

9

 

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1