Տեղեկություն՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի գլխավոր իրավաբանի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

30/10/2019

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1

Վիգեն Ալբերտի Սահակյան

Վիգեն Ալբերտի Սահակյան

2

Լիանա Վահանի Շահբազյան

-

3

Գարիկ Գրենայի Մուսայելյան

-