Տեղեկություն՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության առաջին բաժնի առաջատար մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

18/10/2019

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

1

Գարուշ Իշխանի Ներսիսյան

Գարուշ Իշխանի Ներսիսյան

2

Սեպուհ Վարդգեսի Ասատրյան

-