Տեղեկանք՝ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության թափուր հաստիքային միավորների վերաբերյալ

14/06/2013

 

Ծառայության և հաստիքների անվանումը

Հաստիքների քանակը

Նշումներ

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ 

 ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Գլխավոր մասնագետ /օգնական/

1

 

Առաջին կարգի մասնագետ /օգնական/

1

 

 

2

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ  

 

 

Պետ

1

 

 

1

 

ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

3

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

2

 

 

5

 

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ /կապի գծով/

04-Հ-2.2-3

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

Երկրորդ կարգի մասնագետ /վարորդ/

5

 

 

6

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ /սպառազինության գծով/

1

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

3

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Պետ

1

 

 

1

 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՇԵՆԳԱՎԻԹ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿՈՏԱՅՔԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՇԻՐԱԿԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 

 

 

Առաջատար մասնագետ

2

 

 

2

 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

<ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ> ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ /իրավաբան/

1

 

 

2

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ /էլեկտրիկ/

1

 

 

1

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Պետի տեղակալ

1

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

5

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Կրտսեր մասնագետ

2

 

 

4

 

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 

 

 

Բժիշկ /սրտաբան/

0.5

Վարձու աշխատող

Բժիշկ /էնդոկրինոլոգ/

1

Վարձու աշխատող

 

1.5

 

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Բժիշկ /պաթոլոգոանատոմ/

0.5

Վարձու աշխատող

Բժիշկ /ուրոլոգ/

1

Վարձու աշխատող

 

2.5

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ՌԵՆՏԳԵՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Բժիշկ սոնոգրաֆիստ

0.5

Վարձու աշխատող

 

0.5

 

<ԵՐԵՎԱՆ-ԿԵՆՏՐՈՆ> ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

<ՎԱՐԴԱՇԵՆ> ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Առաջին կարգի մասնագետ

3

 

 

3

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ /իրավաբան/

1

 

 

1

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

2

 

 

2

 

<ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ> ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

2

 

 

2

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

04-Հ-3.2-8

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

Առաջատար մասնագետ

04-Հ-3.2-14

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

2

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ /վարորդ/

1

 

Կրտսեր մասնագետ /ճաշարանի վարիչ/

1

 

 

2

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

Կրտսեր մասնագետ

6

 

 

9

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

2

 

 

4

 

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Պետ

04-Հ-2.2-8

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

<ԷՐԵԲՈՒՆԻ> ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Խմբի ղեկավար

1

 

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ /սոցիալական աշխատող/

1

 

Գլխավոր մասնագետ /հագեբան/

04- Հ -2.3-23

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

2

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ /էլեկտրիկ/

1

 

 

1

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետի տեղակալ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

3

 

 

4

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

1

 

<ՀՐԱԶԴԱՆ> ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ և ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԽՈՒՄԲ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ /ճաշարանի վարիչ/

1

 

Կրտսեր մասնագետ /առաքիչ-կրպակի սպասարկող/

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

3

 

Կրտսեր մասնագետ

3

 

 

7

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

 

3

 

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Առաջատար մասնագետ

04-Հ-3.2-6

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

<ԱԲՈՎՅԱՆ> ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Առաջին կարգի մասնագետ

2

 

 

2

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

1

 

<ԿՈՇ> ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

Գլխավոր մասնագետ /հետաքննիչ/

1

 

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

2

 

 

2

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ /իրավաբան/

1

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

2

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

04-Հ-3.2-10

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

2

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

2

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

2

 

 

2

 

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Պետ

04-Հ-2.2-10

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

<ՍԵՎԱՆ> ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Խմբի ղեկավար

1

 

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Բժիշկ

1

Վարձու աշխատող

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ /ճաշարանի վարիչ/

1

 

Կրտսեր մասնագետ /վարորդ/

1

 

 

2

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԻՆ

 

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Կրտսեր մասնագետ

2

 

 

6

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

5

 

 

6

 

<ԱՐԹԻԿ> ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

Գլխավոր մասնագետ /հետաքննիչ/

1

 

 

1

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ /իրավաբան/

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

5

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

5

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

11

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Կրտսեր մասնագետ

3

 

 

6

 

<ԳՈՐԻՍ> ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

Պետի տեղակալ

1

 

 

1

 

Գլխավոր մասնագետ /հետաքննիչ/

1

 

 

1

 

ԿԱԴՐԵՐԻ ԵՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Խմբի ղեկավար

1

 

 

1

 

ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԽՈՒՄԲ 

 

 

Առաջին կարգի մասնագետ

2

 

 

2

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ /իրավաբան/

1

 

 

2

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

 

2

 

ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԽՈՒՄԲ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

04-Հ-4.2-26

Քաղաքացիական հատուկ ծառայող

 

1

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Կրտսեր մասնագետ /էլեկտրիկ/

1

 

 

1

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Առաջին կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

2

 

 

4

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

1

 

 

1

 

<ՎԱՆԱՁՈՐ> ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 

 

 

Գլխավոր մասնագետ /իրավաբան/

1

 

 

1

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Պետ

1

 

Գլխավոր մասնագետ

2

 

 

3

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Գլխավոր մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ/էլեկտրիկ/

1

 

 

2

 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

 

 

Պետ

1

 

Առաջատար մասնագետ

1

 

 

2

 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երկրորդ կարգի մասնագետ

2

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

2

 

 

5

 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

 

 

Երրորդ կարգի մասնագետ

1

 

Կրտսեր մասնագետ

5

 

 

6

 

<ԱՐՄԱՎԻՐ>ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ 

 

 

0