Տեղեկատվություն՝ Ժամանակավոր թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոններում նշանակված անձանց վերաբերյալ

10/10/2018

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնները որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

դիմած և պաշտոններում նշանակված անձանց վերաբերյալ 

 

 

Հ/Հ

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնի

անվանումը, ծածկագիրը

Դիմողների անունը, ազգանունը

Թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունըհայրանունըազգանունը 

 

1.

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-3.1-82)

 

 

 

 

 

 

Արթուր Մարտունի Մանասյան

Արթուր Մարտունի Մանասյան

2.

ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-3.1-48)

 

 

 

 

Հայկ Սեյրանի Մկրտչյան

Հայկ Սեյրանի Մկրտչյան

3.

ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման աշխատանքների և մեթոդոլոգիայի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-2.3-295)

 

 

 

 

Ստելա Ենոքի Անդրեասյան

Ստելա Ենոքի Անդրեասյան

 

 

Շուշան Սուրենի Հարությունյան

 

 

 

Հասմիկ Սուրենի Հովհաննիսյան