Տեղեկատվություն՝ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Արմավիրի մարզային մարմնի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-3.1-71) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

11/09/2018

Հ/Հ

Դիմողի անունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1

Աղավնի Վանոյի Վարդանյան

Աղավնի Վանոյի Վարդանյան

2

Արմենուհի Արմենակի Դարչինյան

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6