Տեղեկատվություն՝ՀՀ արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 14-2.3-395) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

11/09/2018

Հ/Հ

Դիմողի անունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1

Էդգար Գագիկի Անտոնյան

Էդգար Գագիկի Անտոնյան

2

Քրիստինե Գառնիկի Մանուկյան