Տեղեկատվություն՝ՀՀ ԱՆ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ռեեստրի վարման և մոնիթորնգի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (14-4.1-133) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձի վերաբերյալ

14/09/2018

Հ/Հ

Դիմողի անունը, ազգանունը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1

Մարինե Մկրտչյան

Մարինե Յուրիկի Մկրտչյան

2

Միլենա Պողոսյան