Տեղեկատվություն՝ Պրոբացիայի ծառայությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

06/03/2023

Տեղեկացվում է, որ 2023 թվականի փետրվարի 28-ին տեղադրված Պրոբացիայի ծառայությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարության վերաբերյալ դիմումներ չեն ներկայացվել: