Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պարտավորությունների ապահովման բաժնի ավագ իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթին որևէ մեկը չի ներկայացել

20/02/2023

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պարտավորությունների ապահովման բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-Գ1-18.2-Մ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի փետրվարի 20-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մրցույթին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիներից որևէ մեկը չի ներկայացել մրցույթի թեստավորման փուլին: