Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացու մասին

08/02/2023

Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության քրեակատարողական եվ պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-32.3.2-մ2-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի փետրվարի 8-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացին չի ներկայացել թեստավորման փուլին: