Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պարտավորությունների ապահովման բաժնի իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

09/01/2023

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պարտավորությունների ապահովման բաժնի իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-Գ1-18.2-Մ6-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2023 թվականի հունվարի 9-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Արթուր Մխիթարի Վասիլյանը: