Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի ավագ մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների մասին

05/10/2022

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-մ4-9) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հոկտեմբերի 5-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիներից ոչ մեկը չի ներկայացել թեստավորման փուլին: