Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության երեվան քաղաքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

27/09/2022

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության երեվան քաղաքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-34.2-մ2-4) թափուր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի սեպտեմբերի 27-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիներն են՝


1) Լուսինե Լևոնի Պապիկյան
2) Մանուել Գագիկի Սարգսյան
3) Կարեն Ալբերտի Գյուլումյան