Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների եվ դատական հանձնարարությունների բաժնի ավագ իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

13/09/2022

Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության հանձնումների եվ դատական հանձնարարությունների բաժնի ավագ իրավաբանի  (ծածկագիր՝ 12-32.2-մ3-1)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիներն են՝
  1. Հայկ Վահեի Խալաթյան
  2. Մանուել Գագիկի Սարգսյան