Տեղեկատվություն` Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության դատապարտյալների փոխանցման բաժնի պետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը չհաղթահարած քաղաքացու մասին

12/09/2022

Արդարադատության նախարարության իրավական փոխօգնության վարչության դատապարտյալների փոխանցման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-32.2-ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ին՝  ժամը 14:30-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը չհաղթահարած քաղաքացին է Ասյա Հովհաննեսի Թոմվասյանը: