Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչությունում փորձագետներ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

09/08/2022

Տեղեկացվում է, որ 2022 թվականի օգոստոսի 3-ին տեղադրված Արդարադատության նախարարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարության վերաբերյալ դիմումներ չեն ներկայացվել:
09.08.2022թ.