Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

03/08/2022

Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության դատաիրավական օրենսդրության փորձաքննության բաժնի  գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-34.4-Մ1-7) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու

1) Իվետա Ալեքսանդրի Թունիյան 

 

 «03» ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022 թ.