Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և արխիվի բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

01/06/2022

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման եվ արխիվի բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-գ1-18.1-մ2-6) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունիսի 1-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է՝ 

1)      Աշխեն Գագիկի Խանդանյանը

 

 

 «01» ՀՈՒՆԻՍԻ 2022 թ.