Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահար մասնակցի վերաբերյալ

24/05/2022

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետի (ծածկագիր՝ 12-Գ1-Ղ2-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի մայիսի 24-ին՝ ժամը 14:30-ին, անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Մարինե Անդրանիկի Յայլախանյանը: