Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության վեցերորդ բաժնում փորձագետներ (երկու) ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

10/05/2022

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության վեցերորդ բաժնում փորձագետներ (երկու) ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ (Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի 03.05.2022թ. N 221-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Մայա Ավանեսյան

 

2.

Անուշ Մինասյան

 

3.

Մանե Հովակիմյան

Մանե Հովակիմյան

4.

Էլզա Իսախանյան

Էլզա Իսախանյան

5.

Լիաննա Նազինյան