Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության համակարգի իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

22/03/2022

Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության համակարգի իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-32.1-մ2-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի մարտի 22-ին՝  ժամը 10:00-ին, անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու                                                                                               

 

1)Սեդա Տիգրանի Գրիգորյան

«22» մարտի 2021 թ.