Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական եվ պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության քրեական եվ քրեադատավարական օրենսդրության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

16/03/2022

Արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական եվ պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության քրեական եվ քրեադատավարական օրենսդրության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝  12-32.3.2-մ2-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի մարտի 16-ին՝  ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է՝

1) Աննա Սահարունու Գյուրջյանը

 

                                                                                                                                                                                                            16 մարտի 2022 թվական