Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

10/03/2022

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձինք են՝

(Ծրագիր՝ Արդարադատության նախարարի

02.03.2022թ. N 96-Ա հրամանով հաստատված Հավելված)

 

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Ռուզաննա Սարգսի Մանուկյանը

Ռուզաննա Սարգսի Մանուկյան

2.

Հասմիկ Արմանի Բաղրամյանը