Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության եվ գրանցման բաժնի ավագ իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

09/03/2022

Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության գերատեսչական իրավական ակտերի փորձաքննության եվ գրանցման բաժնի ավագ իրավաբանի (12-34.4-մ3-6)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի մարտի 9-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացին է  

 

1) Աքսանա Վահրամի Ղահրամանյանը

 

 

 «09» մարտի 2022 թ.