Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության երրորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

02/03/2022

Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության երրորդ բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 12-32.8-մ2-4) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի մարտի 2-ին՝ ժամը 10:00-ին,  անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների վերաբերյալ

1)Ռաֆայել Հայկազի Լազյան

2)Էլեն Կարենի Խոնդկարյան

 

                                                                                                                                                                                                                «02» մարտի 2022 թ.