Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիների սպասարկման բաժնի ավագ մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

25/02/2022

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության քաղաքացիների սպասարկման բաժնի ավագ մասնագետի (Ծածկագիր՝ 12-Գ-1_18.3-Մ3-3) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  2022 թվականի փետրվարի  25-ԻՆ՝ ժամը 10:00-ին,  անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել է  Լիանա Սամվելի Միքայելյանը:

 

 

                                                                                                                                                                                                         «25» փետրվարի 2022 թ.