Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված անձանց վերաբերյալ

09/02/2022

Հ/Հ

Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Փորձագետի պաշտոնում նշանակված անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը

1.

Հասմիկ Արմանի Բաղրամյան

 

2.

Աստղիկ Արթուրի Ղազարյան

Աստղիկ Արթուրի Ղազարյան

3.

Աննա Կորյունի Մեհրաբյան

 

4.

Անուշ Մանվելի Մինասյան