Հայտարարություն՝ Արդարադատության նախարարության Պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի մասնագետի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ հայտարարելու մասին

19/01/2022

 Արդարադատության նախարարությունը  հայտարարում է մրցույթ՝ Պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-3-22.3-Մ6-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար և վարկանիշային ցուցակի համապատասխան համարներում գրանցված անձանց հրավիրում է հարցազրույցի, որը տեղի կունենա 2022 թվականի հունվարի 27-ին ժամը 1430-ին Արդարադատության նախարարության վարչական շենքում (Հայաստան, ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան,   Վ. Սարգսյան 3/8):

Հարցազրույցին հրավիրող անձը հարցազրույցի օրը պետք է ներկայացնի հետևյալ բնօրինակ փաստաթղթերը՝

1. Անձնագիր (ՀԾ համարանիշ)
2.
Դիպլոմ
3.
Աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ (առկայության դեպքում)
5.
Արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք: 

 Հարցազրույցի փուլը «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը կազմում է՝ 111.115 (մեկ հարյուր տասնմեկ հազար հարյուր տասնհինգ) ՀՀ դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվություն ստանձնելու կարողություն:

Քաղաքացիական ծառայության նշված թափուր պաշտոնի անձնագրի էլեկտրոնային տարբերակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Պաշտոնի անձնագիր:

Աշխատավայրի հասցեն՝ Հայաստան, ք. Երևան, Շենգավիթ վարչական շրջան,   Արշակունյաց 23:

Վարկանիշային ցուցակում գրանցված անձանց հարցազրույցի հրավիրելու համար տեղեկացնելու վերջնաժամկետի օրն է 2022 թվականի հունվարի 24-ը:

Անհրաժեշտ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 010-59-40-59 հեռախոսահամարով կամ ուղարկել հաղորդագրություն varkanish12@moj.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

 

 

19 հունվարի 2022 թ.