Տեղեկատվություն՝ Արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պարտավորությունների ապահովման բաժնի ավագ մասնագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

12/01/2022

Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության միջազգային պարտավորությունների ապահովման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-Գ1-18.2-Մ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թվականի հունվարի 12-ին՝ ժամը 10:00-ին, անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Էլեն Գևորգի Մհերյանը: