Հայտնի են ապագա հաշտարարների անունները

28/08/2015

2015 թվականի օգոստոսի 27-ին ՀՀ արդարադատության նախարարությունում տեղի ունեցավ Հաշտարարության որակավորման հանձնաժողովի  նիստը, որի ընթացքում, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 720-Ն որոշման 23-րդ կետով, ամփոփվեցին Հաշտարարների որակավորման քննության հարցազրույցի փուլի արդյունքները:

Հարցազրույցի փուլը հաղթահարել են այն մասնակիցները, որոնց  ստացած միավորների տոկոսային արտահայտությունը կազմել է առնվազն յոթանասունհինգ տոկոս:

Կից ներկայացվում են որակավորման քննության հարցազրույցի փուլի մասնակիցների արդյունքները՝ ըստ համապատասխան խմբերի: