Տեղեկատվություն հաշտարարների որակավորման քննության վերաբերյալ

24/08/2015

  Սույն թվականի օգոստոսի 25-ին կազմակերպվող հաշտարարների որակավորման քննությանը մասնակցելու համար մասնակիցները ՀՀ արդարադատության նախարարություն պետք է ներկայանան անձը հաստատող փաստաթղթով:

  Միաժամանակ հայտնում ենք, որ հաշտարարության որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Արսեն Մկրտչյանի հանձնարարությամբ հաշտարարների որակավորման քննության թեստավորման հարցաշարերը էլեկտրոնային եղանակով նախապես ուղարկվել են որակավորման քննության մասնակիցների էլեկտրոնային փոստի հասցեներին: