Հրապարակվում են սնանկության գործով կառավարիչների որակավորման ստուգման թեստավորման փուլի երկրորդ խմբի թեստերի ճիշտ պատասխանները

18/05/2021

Հրապարակվում են սնանկության գործով կառավարիչների որակավորման ստուգման թեստավորման փուլի երկրորդ խմբի թեստերի ճիշտ պատասխանները:
Համաձայն Արդարադատության նախարարի 2020թ. ապրիլի 15-ի 112-Ն հրամանի` թեստավորման փուլի արդյունքների մասին մասնակիցը պատշաճ ձևով տեղեկացվում է ոչ ուշ, քան թեստավորման փուլի ավարտին հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: